Prace budowlane w ramach realizowanych przez mDewelopera inwestycji przebiegają zgodnie z przyjętymi harmonogramami. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz podwykonawców zorganizowaliśmy pracę zgodnie z aktualnymi wymogami sanitarnymi. Codziennie monitorujemy postępy prac na budowach oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.