Dla Akcjonariuszy

MDeweloper S.A.
ul. B. Krzywoustego 276, 51-312 Wrocław
NIP 884-275-90-66
REGON 363077487
KRS 0000928034

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 14 260 000 PLN

Komunikacja z Akcjonariuszami pod adresem email:
biuro@mdeweloper.pl

Walne Zgromadzenie
Zarząd MDeweloper S.A. działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) w każdy ostatni piątek miesiąca marca, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 276.